O autorovi

Bc. Ladislav Boldi
Vysoká škola veřejných a mezinárodních vztahů
Praha, Česká republika

Životopis

Ladislav Boldi se narodil 16. května 1966. Po svém narození jej biologická matka odmítla vzít do vlastní péče, a proto byl odložen do sociálního kojeneckého ústavu. Až do devatenácti let prožil své dětství v sociálních zařízeních (dětské ústavy, dětské kriminály). Po propuštění se z Ladislava Boldiho stal bezdomovec, neboť mu stát nevydal potřebné dokumenty (občanský průkaz, razítko trvalého bydliště), které by prokazovaly jeho totožnost a opravňovaly ho ucházet se o práci a možnost sehnat bydlení.

Ladislav Boldi byl nucen pracovat bez povolení úřadů (načerno), aby neumřel hlady, za což byl následně podmíněně odsouzen. Spal na ulicích, v parcích, na autobusových zastávkách či v opuštěných sklepních prostorách a jedl většinou prošlé potraviny, které dostával od lidí zadarmo.

Stát vydal Ladislavu Boldimu přísný zákaz vstupu do všech úřadů a vykázal ho ze společenského života. Sociální nespravedlnost, se kterou byl Ladislav Boldi trvale konfrontován, ho nakonec donutila vzít zákon do vlastních rukou a řešit spravedlnost po svém. Za nepřiměřenou obranu byl však nakonec odsouzen k trestu 5 let odnětí svobody.

Ve vězení se Ladislav Boldi rozhodl věnovat tvorbě sociálních projektů, které by lidem pomohly při řešení sociální nespravedlnosti, kterou poznal na vlastní kůži. Hlavním zdrojem jeho inspirace byly dlouholeté zkušenosti získané z vyloučených lokalit, ze života na ulici, od nepřizpůsobivých osob, z kriminálního prostředí, z vězení nebo ze zločineckých organizací v podsvětí, bez kterých by žádný smysluplný sociální project, jakým je například Etokracie, nemohl nikdy vzniknout.

Ladislav Boldi absolvoval Vysokou školu veřejných a mezinárodních vztahů - obor diplomatická ekonomie, kde získal titul bakalář a svůj život se rozhodl zasvětit tvorbě sociálních projektů, které pomáhají zajistit nejen ochranu práv a svobod občanů, ale zabezpečit i kvalitu jejich životní úrovně a sociálních jistot.

Citáty

“Pravda je víra, kterou vyznává jen čestný člověk.“

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Chceš-li se dočkat uznání, pak ze své profese učiň poslání.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Moc je matka zločinu.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“To, co nejvíce lidem chybí, nejsou peníze, ale vzájemná důvěra.“

Autor citátu: Ladislav Boldi

Zlo se rodí všude tam, kde chybí odvaha k naplňování morálních hodnot, jimiž jsou:

  1. (a) Statečnost - Symbol - ochrany práv a svobod, hrdinství, vůle a obětavosti
  2. (b) Poctivost - Symbol - čestnosti, upřímnosti a svědomitosti
  3. (c) Spolehlivost - Symbol - bezpečí, odpovědnosti a důvěryhodnosti
  4. (d) Spravedlnost - Symbol - rovnosti, oprávnění a nápravy

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Lenost je největší zabiják na světě.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Pevná vůle je klíč, kterým odemkneš dveře ke štěstí.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Ten největší kapitál na světě nejsou peníze, ale naše lidské, morální a duchovní hodnoty.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“S morálkou je to jako s láskou, bez ní náš život nestojí za nic.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Práce od ruky jde jen tomu, kdo jí miluje.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Zkušenej dojde vždycky dál, než učenej.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Štěstí buď máš, nebo ne, ale k harmonii se musíš dopracovat.“

Autor citátu: Ladislav Boldi

"Důvěra je víc než láska."

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Ze schopností a dovednosti se rodí důvěra a z důvěry se rodí autorita.”

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Být čestným člověkem, to chce odvahu.“

Autor citátu: Ladislav Boldi

“Lidé nepotřebují, aby jim politici vládli, ale aby jim sami šli řádným příkladem.”

Autor citátu: Ladislav Boldi