Other projects

We present you with Ladislav Boldi’s other projects

Politically oriented pyxees social network

pyxees social network
The only thing you must attempt to do in life is to firstly gain the trust of others which is the only source of success in your personal and professional life...
The pyxees social network provides media space for sharing social and political issues that have a fundamental influence on the living standard of citizens and the political culture in the country.

Social terrorism

Social terrorism is a process of organised physical and mental violence directed against the citizen, society and the state which aims to intimidate, create fear, chaos or panic and attempts to enforce a different religious or political ideology than that constitutionally established in the country.
Web: www.socialniterorismus.cz

EUROPEAN SOCIAL SYSTEM

THE EUROPEAN SOCIAL SYSTEM is the new foundation stone for the creation of the SOCIAL CONSTITUTION OF THE EUROPEAN UNION which harmonises all social systems of the member states into one compatible unit meeting the current social, economic and legal demands and requirements of the EU.
Web: www.evropskysocialnisystem.cz

Integrační a bezpečnostní politika státu

Integrační a bezpečnostní politika státu, je politická strategie České Republiky, která se v rámci mezinárodních vztahů, mezinárodní a azylové politiky a mezinárodního práva úzce váže na rozvoj a prohlubování mezilidských vztahů, bez ohledu na odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu v zemi. Smyslem integrační a bezpečnostní politiky státu je stabilizovat sociální napětí v zemi a to nelze vyřešit jinak, než postupným slaďováním odlišných sociálních, právních a náboženských kultur v jeden globální celek. Bezpečnost státu a jeho obyvatel je vždy považována za nejvyšší prioritou státních zájmů, a pro tyto účely je sociální systém tím nejlepším bezpečnostním systémem na světě, neboť kromě ochrany života a zdraví, zabezpečuje i kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty.
Web: www.integracnipolitikastatu.cz

Sebedůvěra

Sebedůvěra je schopnost umět se prosadit v osobním, profesním či veřejném životě.
Web: www.sebeduvera.eu

Řádná výchova osob

Žádný akademický titul na světě neposkytuje tak vysoké záruky vzdělanosti, jako právě řádná výchova, která má mimořádně příznivý vliv nejen na kvalitu životní úrovně člověka, ale i na bezpečnost státu a jeho sociální, ekonomickou a duchovní prosperitu. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byly všechny tři vědní obory, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína co nejdříve začleněny do vyučovacího programu nejen na všech stupních vzdělávací soustavy ale i do všech ostatních sociálních a specializovaných zařízení, ve kterých se uplatňuje všeobecné vzdělávání osob.
Web: www.radnavychova.cz

TREE OF LIFE - MEANING OF LIFE

The pinnacle of the meaning of life is harmony, which can be achieved only by fulfilling human (personal) values, whose core structure consists of the moral and social integrity of the citizen, society and the state.
Web: www.strom-zivota.info

Duchovní kapitál

Duchovní kapitál je nejcennější jmění na světě a jeho cena je posuzována podle úrovně důstojného postavení občana ve společnosti.
Web: www.duchovnikapital.cz

Politika bez politiků (Politics without politicians)

YouTube channel on which Ladislav Boldi expresses his views of current political issues
Website: www.politikabezpolitiků.cz