Autres projets

Nous vous présentons d’autres projets de Ladislav Boldi

Le réseau social pyxees à orientation politique

réseau social pyxees
La seule chose pour laquelle il faut lutter dans la vie est d’abord d’acquérir la confiance des autres, soit l’unique source du succès dans votre vie privée et professionnelle…
Le réseau social pyxees fournit un espace médiatique pour partager les thèmes sociaux et politiques qui ont une influence fondamentale sur le niveau de vie des citoyens et la culture politique dans le pays.

Le terrorisme social

Le terrorisme social est un procédé de violence organisée, physique et psychologique, dirigée vers le citoyen, la société et l’Etat dont l’objectif est d’intimider, de faire appel à la peur, au chaos ou à la panique et d’essayer d’imposer une autre idéologie religieuse ou politique que celle implantée en vertu de la Constitution.
Web: www.socialniterorismus.cz

LE SYSTEME SOCIAL EUROPEEN

Le SYSTEME SOCIAL EUROPEEN est la nouvelle pierre angulaire pour créer la CONSTITUTION SOCIALE DE L’UNION EUROPEENNE qui harmonise tous les systèmes sociaux des Etats membres en un seul ensemble compatible correspondant aux actuels droits et exigences sociales, économiques et légales de l’UE.
Web: www.evropskysocialnisystem.cz

Integrační a bezpečnostní politika státu

Integrační a bezpečnostní politika státu, je politická strategie České Republiky, která se v rámci mezinárodních vztahů, mezinárodní a azylové politiky a mezinárodního práva úzce váže na rozvoj a prohlubování mezilidských vztahů, bez ohledu na odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu v zemi. Smyslem integrační a bezpečnostní politiky státu je stabilizovat sociální napětí v zemi a to nelze vyřešit jinak, než postupným slaďováním odlišných sociálních, právních a náboženských kultur v jeden globální celek. Bezpečnost státu a jeho obyvatel je vždy považována za nejvyšší prioritou státních zájmů, a pro tyto účely je sociální systém tím nejlepším bezpečnostním systémem na světě, neboť kromě ochrany života a zdraví, zabezpečuje i kvalitu životní úrovně občanů a jejich sociální jistoty.
Web: www.integracnipolitikastatu.cz

Sebedůvěra

Sebedůvěra je schopnost umět se prosadit v osobním, profesním či veřejném životě.
Web: www.sebeduvera.eu

Řádná výchova osob

Žádný akademický titul na světě neposkytuje tak vysoké záruky vzdělanosti, jako právě řádná výchova, která má mimořádně příznivý vliv nejen na kvalitu životní úrovně člověka, ale i na bezpečnost státu a jeho sociální, ekonomickou a duchovní prosperitu. Proto je bezpodmínečně nutné, aby byly všechny tři vědní obory, jimiž jsou sebekázeň, řád a disciplína co nejdříve začleněny do vyučovacího programu nejen na všech stupních vzdělávací soustavy ale i do všech ostatních sociálních a specializovaných zařízení, ve kterých se uplatňuje všeobecné vzdělávání osob.
Web: www.radnavychova.cz

L’ARBRE DE LA VIE – LE SENS DE LA VIE

L’harmonie est l’apogée du sens de la vie et il n’est possible de l’atteindre qu’en respectant des valeurs humaines (individuelles) dont la structure fondamentale est formée par l’intégrité morale et sociale du citoyen, de la société et de l’État.
Web: www.strom-zivota.info

Duchovní kapitál

Duchovní kapitál je nejcennější jmění na světě a jeho cena je posuzována podle úrovně důstojného postavení občana ve společnosti.
Web: www.duchovnikapital.cz

La politique sans politiques

Le canal Youtube où Ladislav Boldi s’exprime sur les thèmes politiques actuels
Web: www.politikabezpolitiků.cz